Gotenteelt

Het telen van spillen in goten is een innovatie waar J.W. Crum acht jaar geleden mee is begonnen.  De gotenteelt is in de achterliggende tijd uitgebreid tot een teelt die er toe doet. Sector breed wordt grote waarde gehecht aan goed, gezond en stevig uitgangsmateriaal dat goed aan de maat is. Een goed ontwikkelde wortel is hierbij een vanzelfsprekende zaak. Boomkwekerij J.W. Crum heeft de doelen hoog gesteld. Met in de goot opgekweekte spillen worden deze doelen echter ruimschoots behaald. De optimale grond- en waterbeheersing zorgt voor perfecte groei.

 

De werkwijze van deze teelt gaat als volgt. De handveredelingen worden in de winter door eigen personeel gemaakt. Dit gebeurt meestal in de maanden december en januari. Daarna worden de veredelingen goed ingepakt en in de koelcel opgeslagen. In de maand Maart worden de goten gevuld met een potgrondsubstraat. Eind April worden de handveredelingen in de goot gepoot. Ook poten we in de goten een assortiment op eigen wortel. Zoals Acer rubrum, Acer freemanii, Acer saccharinum, Alnus, Betula, Prunus en Ulmus in soorten. Vanaf  half Mei begint de groei, zodat we bij normale omstandigheden begin Oktober spillen hebben van 150 tot 200 cm. De afmeting kan per soort verschillen.

 

De teelt in de goot levert in vergelijking met de traditionele teelt in de volle grond een seizoen groeiwinst op. Bijkomende voordelen van de teelt in goten zijn de werkhoogte, jaarlijkse verversing van de grond, minder groei van het onkruid en een kortere teeltduur. Hierbij noemen we ook het optimale wortelgestel door de groei in een springring en de gelijkheid in formaat van de spillen. Kwekerij J.W. Crum kweekt deze spillen deels voor eigen opplant en deels voor de verkoop.

 

 

 

 

 

 

 

Gotenteelt